Introductie Actief Rijnwoude

Het filmpje hiernaast geeft een goede indruk van Actief Rijnwoude, de organisatie en de activiteiten die worden georganiseerd.

Ommetjes Zondag 3 oktober
“R
estaurant Roest Benthuizen”- Sportief genieten en ontmoeten

Wat zijn we blij dat we weer Ommetjes mogen organiseren. We hebben dit echt enorm gemist. Komt u ook weer sportief genieten en ontmoeten?
Zondag 3 oktober zijn we te gast bij ‘Restaurant Roest Benthuizen’.

Inloop vanaf 10.00 uur, start activiteiten: 10.30 -13.00 uur. Natuurlijk verwachten we dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM van dat moment.

Na afloop kunt u genieten van het “Ommetje aanbod”

We bieden de volgende activiteiten aan:

  • Wandelen: (Ongeveer) 6 km / 11 km / 20 km.
  • Fietsen: (Ongeveer) 20 km en 35 km.
  • Skeeleren: (Ongeveer 6 km / 11 km / 20 km.
  • Scootmobiels: (Ongeveer) 6 en 11 km..

Bij aanvang ontvangt u koffie/thee en u krijgt een stukje fruit mee voor onderweg.
Plastic flesjes water gaan we niet meer aanbieden (i.v.m. milieu).

Tarieven

Met Actief pas:           € 3,-- per persoon.
Met Wandelpas:        € 4,-- per persoon.
Zonder pas:                € 5,-- per persoon.
Kinderen tot 12 jaar en honden (mits aan de lijn) gratis.

Onze 'ommetjes'

Er wordt veel gewandeld. De  'ommetjes' bieden een leuke wandeling in de buurt.
Download één van deze wandelingen!
Veel plezier!

De diensten van Actief Rijnwoude

Actief Rijnwoude kent een  aantal pijlers waarop men in de dorpen van de voormalige gemeente Rijnwoude
een beroep kan doen. Er staan vrijwilligers klaar om u op allerlei gebied te helpen.

NIEUW - KLUSSENDIENST XL

Als een klusje een echte klus blijkt te zijn en er meer tijd en expertise nodig is dan dat onze Klussendienst kan bieden?

Met dit gegeven is Actief Rijnwoude op zoek gegaan (en is nog steeds op zoek) naar professionals die bereid zijn om “klussen” te klaren, door materiaal, mankracht en/of kennis ter beschikking te stellen voor mensen die dat nodig hebben. Het gaat hierbij om een éénmalige klus van een aantal uur. U bepaalt natuurlijk als ondernemer zelf “wanneer”.
We zijn erg blij met de 21 bedrijven die zich reeds nu hebben aangemeld!

Lees meer op de Klussendienst XL pagina.

KLUSSENDIENST
‘Kleine klusjes doen we graag!’

Kunt u zelf geen klusje doen of weet u niet wie u kan vragen dit even voor u te doen, dan kan de Klussendienst van Actief Rijnwoude u wellicht uit de brand helpen. Onze mensen helpen u graag en fixen het voor u!

Bel 06-2332 8302 voor een afspraak.

Als de klus de Klussendienst te groot is en er professionele invulling noodzakelijk wordt dan staan de partners van Actief Rijnwoude voor u klaar.

BURENDIENST
'Waarmee kunnen we helpen?'

Burenhulp Rijnwoude zorgt er voor dat mensen die kortstondig hulp nodig hebben in contact kunnen komen met mensen uit de buurt die wel eens iets voor een ander willen doen zonder daar aan “vast” te zitten.

Bel 06-2351 7778 voor een afspraak

Wordt de hulp te langdurig of er is meer professionele invulling noodzakelijk dan wordt verwezen naar onze zorgpartners zoals bijvoorbeeld TOM in de Buurt.

COMPUTERHULP
‘Wij helpen u
weer op weg!

Bedoeld voor mensen die iets meer willen weten hoe je gebruik kan maken van een computer. Maar ook de computerdienst Rijnwoude is er ook om u bij problemen te helpen de computer weer aan de gang te krijgen.

Bel 06 82743809 voor een afspraak bij u thuis.

Belangrijke samenwerkingspartners 

Met de Dorpsoverleggen zijn we bezig kennis met elkaar te maken om vervolgens samenwerkingsafspraken te maken

Met Woningbouwvereniging Habeko Wonen wordt intensief samengewerkt. Zo heeft Habeko Wonen geholpen met het opzetten van de “Klussendienst Rijnwoude”, en hebben wij intensief samengewerkt in het project “Welkomstgeschenk”. Op dit moment is Habeko een belangrijke partner in het lokale platvorm: “Prettig Ouder worden in Rijnwoude”, een samenwerking met Tom in de Buurt, Allcura, Activite, Wijdezorg, de gemeente Alphen aan den Rijn en Habeko Wonen.

Met Boost gaat Actief Rijnwoude in het najaar een aantal computercursussen aanbieden aan mensen die niet of nauwelijks iets afweten wat een computer allemaal kan.

Met Alphen beweegt en Tom in de Buurt werken we intensief samen rondom activiteiten en projecten.